Wat is NLP?

Voor ons is NLP veel meer dan een methodiek. Het is een levensstijl, het is een manier van doen, het is praktisch, effectief en creëert wezenlijke verandering. Het leert je begrijpen en inzicht te krijgen in waarom je doet wat je doet, denkt wat je denkt, voelt wat je voelt. NLP reikt je tools aan die jou in staat stellen in beweging te komen, om richting te bepalen, om te zijn wie je bent. Bij TrueYou Trainingen richten we ons niet alleen op de techniek, maar ook op het integreren van NLP in je dagelijks leven.

Hart + Hoofd = NLP

NLP staat bekend als een krachtige en snelle manier om veranderingen te realiseren en je bewust te worden van wie je bent en wat je wilt. Het geeft je een gebruiksaanwijzing voor je brein die zorgt voor een versnelling van jouw ontwikkeling. NLP omvat een groot aantal methoden en gereedschappen waarmee je effectief gaat communiceren en elk probleem kunt aanpakken. Dat leidt tot meer keuze en kwaliteit op alle belangrijke terreinen van je leven.

Waar staat NLP voor?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Het is ontstaan in de jaren zeventig vanuit een behoefte te begrijpen hoe de psyche van de mens werkt. NLP had ook kunnen staan voor Natuurlijke Levens Processen, omdat het een vertaling is geworden van wat wij als mensen al dagelijks binnen onszelf doen, maar veelal niet bewust van zijn. NLP wordt wel eens beschreven als het handboek, van hoe wij als mensen functioneren, die je nooit gekregen hebt bij je geboorte!

NLP verder uitgelegd

NLP is ontstaan als een model voor communicatie en het veranderen van de nnerlijke ervaring. Inessentie gaat NLP om hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren.

Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuiglijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind).

Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om
onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven.

Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Lees ook de blog post: Waar staan de letters N.L.P. voor?

Zintuigelijk waarnemen

Iedereen filtert zijn/haar informatie via de zintuigen. We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via onze zintuigen. Zien (visueel), horen (auditief), voelen (kinesthetisch), ruiken (olfactorisch) en proeven (gustatief). Via een intern proces worden deze zintuiglijke waarnemingen omgezet in communicatie en gedrag. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie, vormen we dagelijks vanuit terugkerende gedachtepatronen ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen.

Model van de wereld

Iedereen heeft een eigen unieke blik op de wereld. NLP geeft inzicht in hoe ervaringen ontstaan en hoe je kunt leren uit deze ervaringen voor de toekomst. Hierbij is iedere ervaring een subjectieve belevenis van een gebeurtenis. De persoonlijke beleving van het leven of een gebeurtenis wordt gecreëerd door ideeën en overtuigingen, waardoor we onze ervaringen creëren. Die ervaringen leiden dan weer naar andere ervaringen en hierdoor opgebouwde overtuigingen, denkpatronen en verwachtingen. Hierdoor heeft iedereen zijn unieke model van de wereld, waarop hij of zij het leven, de wereld en gebeurtenissen ervaart.

Bewustwording:  onbewuste breinprocessen bewust maken

Veel dingen die we doen en denken worden na verloop van tijd een “gewoonte” en doen we onbewust. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. NLP technieken helpen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop je dingen doet. Inzicht in die onbewuste patronen is vaak al voldoende om verandering op gang te brengen. Daarnaast word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere resultaten kunt komen.

Een korte geschiedenis van NLP

NLP is ontstaan uit het werk van John Grinder, Richard Bandler en Frank Pucelik die zich bezighielden met het modelleren van gedrag. Zij bestudeerden hierbij drie vooraanstaande therapeuten: Virginia Satir, Fritz Perls, and Milton Erickson. Ze wilde weten hoe het kwam dat zij zo succesvol waren in hun werk vergeleken met andere therapeuten. De vraag die ze wilde beantwoorden was: wat is het verschil dat het verschil maakt?

Daaruit is het Metamodel ontstaan, het allereerste model van NLP.  Door steeds weer excellerende individuen te modelleren is NLP geworden tot wat het vandaag is. Het wordt daarom ook wel de studie van uitmuntendheid genoemd.

Naast de 3 grondleggers hebben velen (zoals Robert Dilts, Judith DeLozier, Leslie Cameron-Bandler, Stephen Gilligan, Steve and Connirae Andreas en David Gordon) bijgedragen aan het geheel wat nu NLP is. Ondertussen zijn we beland bij de 4e generatie NLP. Ook is er ondertussen sprake van verschillende stromingen binnen NLP. Vraag een NLP-er wat NLP is en je zult van iedereen wat anders horen.

Dat maakt NLP soms zo moeilijk uit te leggen. Wat we wel volmondig kunnen zeggen is dat NLP werkt! Dat zien we iedere keer weer als onze deelnemers na ieder blok naar huis gaan. En daar gaat het wat ons betreft om.

foto van Richard Post NLP trainer

Wil je meer weten over NLP?

Soms is het makkelijker om het je gewoon mondeling uit te leggen.

Plan anders een een gratis 30 minuten InzichtGesprek met mij in. Je kunt je vragen stellen over NLP en met mij sparren of NLP het antwoord is op datgene wat je zoekt.

Hartelijke groet,

Richard

Wat zeggen anderen?

Ik ben meer eerlijk naar mijzelf, waardoor ik beter kan verwoorden wat ik wil.

Richard creëert een veilige omgeving, is open, duidelijk en ruimte gevend, dat je zelf de regie mag houden.

Ria

Ik ben enthousiast over NLP omdat het me vrijheid geeft, meer opties.

Wat ik in Richard waardeerde was zijn warmte, rust en humor en daardoor een veilige leeromgeving.

Janita

NLP heeft een fijne positieve invloed op mij gehad. Ik luister nu naar mezelf en ik heb eindelijk inzicht hoe ik van binnen functioneer.

Richard zijn sterke punt is zijn open en ontwapende houding. De ruimte die hierdoor ontstaat geeft mij de ruimte om mezelf te ontwikkelen.

Marc

Wat NLP mij gebracht heeft is inzicht en bewustwording hoe ik doe wat ik doe en waarom ik dat doe. Ik luister nu naar mezelf en geef mezelf meer de ruimte.

Richard zijn sterke punten zijn dat hij een veilige omgeving creëert en hoe hij kennis overdraagt, demo's geeft en processen begeleidt.

Sandra

Contactgegevens

Richard Post – TrueYou Trainingen

Telefoon|Whatsapp|Telegram|Signal: 06 422 08 127

E-mail: contact@trueyou.training

beeldmerk CRKBO geaccrediteerde instelling

Bedrijfsgegevens

True You Trainingen
Benthuizen
KVK: 80467601